Autobatterijen.comby antwerp auto shop

                        

Autobatterijen.com


Controle van auto batterij !

Bij argwaan over dat de accu niet naar tevredenheid werkt moet deze gecontroleerd worden.
Het simpelste en beste middel voor controle van een accu en de laadtoestand van een accu is een zuurmeter.
Meting van het zuurgewicht in iedere cel is in de regel beslissend voor de verdere behandeling van de accu.
Is de accu ontladen, dan moet deze geladen worden voor dat de verder controle kan plaatsvinden.
Indien een betrekkelijk nieuwe accu ontladen is en de gebruiker heeft het licht, radio etc. aan laten staan, of als er tijdens wintertijd te weinig gereden is en veel stroomverbruik heeft plaatsgevonden, dan moet de accu geladen worden.
Verondersteld wordt dat de regulator/dynamo naar tevredenheid functioneert.
Bij constant laag zuurgewicht is onderlading de meest waarschijnlijke oorzaak.
Wordt daarentegen geen redelijke verklaring gevonden voor het feit waarom de accu ontladen is, dan moet de oorzaak buiten de accu worden gezocht.
Zowel de startmotor als de dynamo moeten dan gecontroleerd worden.
Velen hebben de opvatting dat de dynamo voldoende laadt en slechts de laadlamp dooft.
Dit is echter geen garantie voor voldoende laadstroom, aangezien de lamp kan doven bij 1-2 Amp. zonder dat dit genoeg is voor het laden van de accu.
De laadspanning dient derhalve regelmatig gecontroleerd te worden.
De laadspanning van het voertuig dient, gemeten over de polen van de accu, 14,2 - 14,4 V te zijn bij +25ºC en bij hoge toeren in de motor (circa 2.000 toeren).
NB! Indien dit lager is zal dat betekenen dat de accu niet volledig laadt onder het rijden en de accu geladen moet worden door een externe accu, waar vaak van af zal hangen hoeveel de laadspanning onder het noodzakelijke niveau is.
Let op dat het met normaal rijden circa 20 minuten duurt voordat de energie teruggevoerd (laden) is die gebruikt wordt voor een fatsoenlijke koudestart.
Het is een feit dat de meeste schade aan accu’s wordt veroorzaakt door een gebrek aan oplading.
Daarom dient iedereen die iets met accu’s te maken heeft het belang van een correcte oplading te kennen.


[terug naar overzicht]

Uw Auto Batterij Is Onze Zorg !

voor meer info mail of bel ons op.

www.autobatterijen.com    Montignystraat 117   2018 Antwerpen    03 237 83 28